گروه بازار سفید بازار سفید
شفافیت در بازار مصالح ساختمانی
بازار سفید

صفحه اصلی > جستجو > مصالح ساختمانی پایه>آجر و سفال>آجر سنتی>آجر فشاری (آجر بهمنی)

آجر فشاری (آجر بهمنی)

قیمت

95000 تومان 95000 تومان